Confortis - Samen kijken wat wel kan

Wat ik doe

Bij uitstek ben ik een resultaatgerichte manager met verstand van de inhoud. Dat is gebaseerd op tastbare resultaten als manager en 30 jaar ervaring in de zorg in vele disciplines.

Actie nodig? U kunt het aan mij toevertrouwen: verhuizingen, het opzetten van nieuwe locaties, ziektevervanging, het beheersen van ziekteverzuim, het maken van locatiewerkplannen en budgetbeheersing.

Onrust ombuigen naar nieuwe kansen? Als ervaren crisismanager help ik u met de noodzakelijke snelle beslissingen, met opnieuw focus aanbrengen op de lange termijn doelen, met het brengen van rust bij uw medewerkers en zo nodig het herplaatsen van medewerkers.

Veranderingen op komst? Ik kan uw organisatie verder helpen met het implementeren van nieuw beleid, bijv het ombuigen van vraaggestuurde zorg naar vraaggerichte zorg. Mijn kracht is om samen met de medewerkers (weer) op zoek te gaan naar positieve energie.

Expertise en ervaringsgebieden: NAH, vraaggericht werken, het creëren van zelfsturende teams, dubbele diagnoses.